پیشخوان دولت ایرانی

عکسدار کردن شناسنامه

عکسدار کردن شناسنامه عکسدار کردن شناسنامه

مدارک مورد نیاز برای عکسدار کردن شناسنامه:

1-گواهی اشتغال به تحصیل

2- سه قطعه عکس ( یک قطعه عکس روی گواهی بامهر مدرسه و پشت دو قطعه دیگر مهر مدرسه)

3-      زیر 18 سال پدر یا مادر یا خود فرد با شناسنامه

4-     زیر 15 سال فقط پدر یامادر با شناسنامه در خواست دهند

5-     بالای 18 سال فقط صاحب شناسنامه می تواند در خواست دهد

6-     شماره ملی پدر و مادر و کد پستی الزمی است

 

برای آگاهی و مشاوره بیشتر با شماره تلفن 9092305054 تماس بگیرید.


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 75112345
تعداد آرا: 0

نظر شما: